Stort tack för 2018

Nu har vi inga fler inplanerade aktiviteter i år. Vi vill tacka alla som kommit på våra aktiviteter och arrangemang under året. Samt ett stort tack till alla som hjälpt till!

Vi är en helt ideell förening med små resurser som enligt stadgarna har ändamålet ”Föreningens ändamål är att i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja verksamheten vid Backamo Lägerplats”. Kortfattat så går alla bidrag till att bevara Backamo Lägerplats. Allt från att avsätta pengar till inköp av behövlig utrustning, renoveringsbehov eller olika former av marknadsföring. Inom föreningen finns också en utställningsgrupp som bevarar kulturarv från Backamo Lägerplats historia vilket också ger bidrag och marknadsföring av lägerplatsen.

Backamo Lägerplats är en historisk plats men också ett mycket bra område för stora som små arrangemang och en tillgång för många. Hjälp gärna till att sprida detta!

Aktiviteter för 2019 är under planering och vi hoppas att kunna gå ut med mer information senast under februari 2019.

Det kanske finns någon som vill hjälpa till i föreningens aktiviteter och arrangemang? Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Kallelse: Föreningens medlemmar är välkomna på årsmöte lördagen 23/3 2019 kl. 10.00. Mötes hålls på Backamo Lägerplats. Agenda publiceras på hemsidan samt i föreningens vårbrev som skickas ut i början av 2019.
Självklart är blivande medlemmar också välkomna.
På årsmötet kommer vi också sälja Franz Häfeles krigsminnen och andra Backamo relaterade böcker.

God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen Backamo Vänner

Franz Häfeles krigsminnen

Franz Häfeles krigsminnen april 1945 – april 1946 är en spännande berättelse på 88-sidor baserad på verkliga minnen. Utgiven av Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum med stöd av Föreningen Backamo Vänner och utställningsgruppen.

Passa på att bli medlem i Backamo Vänner eller förnya ditt medlemskap i föreningen och köp boken till specialpris!

Medlemsavgift + boken Franz Häfeles krigsminnen, 200 kr.
Boken kan köpas och hämtas på Backamo Lägerplats efter överenskommelse.

Vill du få boken skickad kostar detta 40 kr (totalt 240 kr).

Det går också bra att köpa boken vid föreningens årsmöte 23/3 2019.

Betala med,
Swish: 12345 42304
Bankgiro:5225-0362
Viktigt, skriv: Avgift och bok samt ange namn och adress för att få boken skickad!