Backamo Vänner årsmöte 2018

Backamo Vänner hälsar föreningsmedlemmar välkomna till årsmöte lördagen den 24 mars kl. 10.00 i matsalen på Backamo Lägerplats. Kaffe och smörgås, mötesförhandlingar och underhållning. Stiftelsens ordf. Per Norberg läser och visar bilder för oss. Avslutningsvis äter vi soldatlunch.

Hjärtligt välkomna!

Medlemsavgift kan betalas på plats.

Vill du bli medlem och stödja bevarandet av Backamo Lägerplats?
Sätt in 100 kr på bankgiro 5225-0362 (ange namn och postadress)

Hälsningar
Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.