Stort tack för 2018

Nu har vi inga fler inplanerade aktiviteter i år. Vi vill tacka alla som kommit på våra aktiviteter och arrangemang under året. Samt ett stort tack till alla som hjälpt till!

Vi är en helt ideell förening med små resurser som enligt stadgarna har ändamålet ”Föreningens ändamål är att i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja verksamheten vid Backamo Lägerplats”. Kortfattat så går alla bidrag till att bevara Backamo Lägerplats. Allt från att avsätta pengar till inköp av behövlig utrustning, renoveringsbehov eller olika former av marknadsföring. Inom föreningen finns också en utställningsgrupp som bevarar kulturarv från Backamo Lägerplats historia vilket också ger bidrag och marknadsföring av lägerplatsen.

Backamo Lägerplats är en historisk plats men också ett mycket bra område för stora som små arrangemang och en tillgång för många. Hjälp gärna till att sprida detta!

Aktiviteter för 2019 är under planering och vi hoppas att kunna gå ut med mer information senast under februari 2019.

Det kanske finns någon som vill hjälpa till i föreningens aktiviteter och arrangemang? Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Kallelse: Föreningens medlemmar är välkomna på årsmöte lördagen 23/3 2019 kl. 10.00. Mötes hålls på Backamo Lägerplats. Agenda publiceras på hemsidan samt i föreningens vårbrev som skickas ut i början av 2019.
Självklart är blivande medlemmar också välkomna.
På årsmötet kommer vi också sälja Franz Häfeles krigsminnen och andra Backamo relaterade böcker.

God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen Backamo Vänner

Bookmark the permalink.

Comments are closed.