Jonny Stolth

Vår tidigare ordförande och styrelsemedlem Jonny Stolth gick nyligen bort. Våra tankar går till hans familj.

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.