Information och historik

När Bohusläns Regemente I 17 lades ner 1992 skänktes området av staten till Uddevalla Kommun, som efter avstyckning och fastighetsbildning upplät området till Stiftelsen Backamo Lägerplats.

När denna stiftelse verkat något år kände ett par av de personer som verkat för stiftelsens bildande starkt behov av en stödförening. Efter en intresseförfrågan anmälde 25 personer att de ville medverka i en förening. Inbjudan sändes ut och den 26 februari 1994 infann sig nio personer till ett möte inom lägerplatsen. Stiftelsens dåvarande ordförande informerade om hitillsvarande verksamhet, Roland Olsson, Jörlanda, redogjorde för arbetet att få medlemmar och efter överläggningar beslutade de närvarande att bilda en förening, BACKAMO VÄNNER. En interimsstyrelse om fem personer utsågs: J.O. Hasslöf, ordförande, Rolf Hermansson, Per. J. Norberg, Roland Olsson och Georg Skansebo. Vidare utsåg interimsstyrelsen en valberedning:: Bror Hansson, sammankallande, Rune Christiansson och Stig Olsson. På Sven Holdo Hagströms initiativ samlades 820 kronor in för att täcka uppkommande initiala kostnader som porto med mera. Föreningen Backamo Vänner hade sitt konstituerande möte på Backamodagen den 3 september 1994. Då fastställdes stadgarna med sin portalparagraf, den om ändamålet, vilken lyder ” Föreningens ändamål är att i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja verksamheten vid Backamo lägerplats. Detta kan ske genom insamlande av medel och genom resursskapande aktiviteter i övrigt. Föreningen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.” Dessutom beslutades om annat som allmänt gäller vid föreningsverksamhet, om medlemskap, styrelse, firmateckning, årsmöte med mera.

Under åren som gått har många Backamo Vänner verkat inom lägerplatsen. Fasader har renoverats, tak setts om, VVS-problem lösts och anläggningen förbättrats. Dessutom har flera medlemmar medverkat i forskning om lägerplatsen och dess historia. J.O. Hasslöf och Per Norberg publicerade år 1996 Backamo och Bohusläns regemente, och Lennart Gabrielsson har dokumenterat lägerplatsens mark och byggnaders tillkomst och försäljning i verket Från Campementsplats till Militärt samhälle som kunde utges år 2000. Härutöver har flera enskilda, fonder och stiftelser bidragit med stora belopp till reparationer och förnyelse av byggnaderna.

Backamodagen har genomförts varje år första helgen i september, sedan 1999 som Bondens och Skogens dagar. Besökarna ha varit många och entréavgifter och gåvor har bidragit till lägerplatsens upprustning.Medlemsavgiften är numera 100 kronor. Många sänder också samtidigt en gåva. Varje sådan, liten som stor, betyder mycket och går vidare till ”bräder och spik” på Backamo. Från nio personer år 1994 har föreningen vuxit till 280 medlemmar per 31 december 2013. Uthyrningsverksamheten vid Backamo Lägerplats omfattar förutom lokaler, platser för husvagnar och båtar vintertid. Under sommarhalvåret söker sig föreningar till Backamo för läger, konferenser eller årsmöten. Enskilda firar bröllop, födelsedagar eller samlas till släktträffar.

Området är stort, så plats finns: En stor byggnad innehållande matsal för över 100 personer samt storkök. ”Våffelstugan”, med plats för 40 personer nu utrustad med kök och handikapptoalett. Intill dessa byggnader finns två baracker med sängplatser för övernattning. Den gamla Hemvärnsgården är nu renoverad och innehåller bland annat konferenslokal och fullt utrustat kök. På övervåningen finns plats för 8 personer att övernatta. Lägerplatsen har flera utescener varav en scen är utrustad med fasta bänkar. Nere vid sjön finns en fin grillplats, bastu, kanoter m.m.

Vi planerar för nya aktiviteter, men har Du egna förslag så hör gärna av dig. Bli också Du medlem i Backamo Vänner för bara 100:-/år och hjälp oss att rusta upp och bevara lägerplatsen.

Styrelsen för Backamo Vänner

Comments are closed.