Revisorer och valberedning

Revisorer och ersättare

Kurt Gullberg
Per Norberg
Göran Johansson (ersättare)

Valberedning

Sigvard Andersson (sammankallande)
Vakant
Vakant

Comments are closed.