Revisorer och valberedning

Revisorer och ersättare

Kurt Gullberg
Jerry Nerstrand
Göran Johansson (ersättare)

Valberedning

Sigvard Andersson (sammankallande)
Bertil Olsson
Merit Nerstrand

Comments are closed.