Kurs!

Intresserad av att vara med och lära dig och restaurera kulisser från interneringslägret på Backamo 1945?
Kursen börjar lördagen den 26:e februari 2022 och är sedan ca 2 tillfällen i månaden under våren

Preliminärt innehåll:

En kurs om 10 träffar à 3 timmar där kursdeltagarna, under ledning av konservator Maria Lagerqvist, får lära sig:

1. genomgång av hur, vad och varför man dokumenterar.

2. materialgenomgång av papper och färg.

3. genomgång av materialet dvs kulisserna, med avseende på föregående lektioner.

4. hur man rengör

5. hur man lagar

6. hur man retuscherar och varför

7. praktiska övningar av föregående lektioner

8. monteringstekniker

9. utställningsmetoder

10. praktiska övningar av föregående lektioner

Anmälan snarast till: ingrid.fuxwall@telia.com

Välkomna!